37,500 แต้มแลก Ocean Glass แก้วเบียร์
Ocean Glass แก้วเบียร์มีหูจับใหญ่ 640 cc แพ็ค 6 ใบ  
มีความใสกว่าแก้วทั่วไป พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงเพื่อทำ ให้การดื่ม หรือ การสังสรรค์ มีความสุขและสนุกกับชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยมีความจุ 640 ml แก้วนี้มีขนาด 8.3 x 8.3 x 18 ซม.