40,000 แต้ม แลก โคมไฟเดินป่า
ประโยชน์การใช้งาน
ถ่ายเทน้ำหนักปรับระดับไฟได้ 3 รูปแบบ: ไฟสีแดง/ความสว่าง 50 ลูเมน/100 ลูเมน ไม่มีการควบคุมระดับความสว่าง
พลังงานของแบตเตอรี่15 ชั่วโมงในโหมด 100 ลูเมน/50 ชั่วโมงในโหมด 50 ลูเมน/100 ชั่วโมงในโหมดไฟสีแดง
อเนกประสงค์ติดตั้งได้สองตำแหน่ง: โคมไฟบนโต๊ะหรือโคมไฟแขวน