สะสมครบ 68,000 แต้ม แลก Gift voucher  ดูหนัง  Major /EGV ทันที
มีทั้งหมด 10 ใบ